Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, socialinio atsakingumo politika


UAB "Sauslaukio statyba" vizija – tapti stipria, patikima, mažinančia neigiamą poveikį aplinkai, darbuotojų saugai ir sveikatai, ir nuolat tobulėjančia įmone.

Mūsų vizija bus įgyvendinta, remiantis šiais kertiniais principais bei įsipareigojimais:

¨       Nuolat palaikyti ryšį su esamais ir būsimais bendrovės užsakovais, rūpestingai įvertinti jų poreikius;

¨       Prižiūrėti, nuolat tobulinti vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008;   LST EN ISO 14001:2005; LST 1977:2008 didinti jos rezultatyvumą;

¨       Tobulinti paslaugas, dėka išvadų, padarytų išnagrinėjus klaidas ir užsakovų atsiliepimus;

¨       Laikytis taikomų bendrovės veiklai teisės aktų ir kitų reglamentų;

¨       Siekti kvalifikuoto ir nepriekaištingo įmonės darbuotojų darbo, suteikiant sąlygas profesinių įgūdžių kėlimui, įtraukiant į veiklos gerinimo procesus, ugdant darbuotojų motyvaciją ir lojalumą;

¨       Sukurti profesionalumo, ilgalaikio bei glaudaus bendradarbiavimo atmosferą tarp bendrovės darbuotojų, tiekėjų, kitų suinteresuotų šalių;

¨       Efektyviai naudoti gamtos išteklius, mažinti taršą ir atliekas.

¨       Taikyti darbuotojų saugos ir sveikatos prevenciją, gerinti darbo sąlygas;

¨       Neįdarbinti vaikų, netoleruoti įmonių, kuriose dirba vaikai;

¨       Neversti darbuotojų dirbti kitaip nei numatyta darbo sutartyje. Netaikyti priverstinio arba privalomo darbo darbuotojams;

¨       Leisti darbuotojams burtis į sąjungas, steigtis darbuotojų organizacijoms siekiant geresnio abipusio bendradarbiavimo;

¨       Nediskriminuoti darbuotojų, naudoti objektyvią drausminę praktiką, vadovaujantis darbo kodeksu, kitais teisės aktais;

¨       Laikytis galiojančių įstatymų reikalavimų, reglamentuojančių darbo valandas ir valstybines šventes.

¨       Darbuotojams mokėti atlygį už padarytus darbus ne mažesnį už įstatymų nustatytą mažiausią dydį ir, kad toks atlyginimas būtų pakankamas pagrindinių darbuotojo poreikių patenkinimui bei, kad šiek tiek liktų kitoms išlaidoms.

¨       Nuolat gerinti integruotos (kokybės, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos) vadybos sistemos rezultatyvumą.

Spausdinti